Waar komen onze religieuze feestdagen vandaan?

Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven.

Lezing door de Zonnebeekse Heemvrienden VZW

Waar komen de katholieke feestdagen vandaan? Heeft de Katholieke Kerk die ingesteld of bestonden ze al in de heidense wereld? Zo ja, wat was hun vroegere betekenis? En hoe (on)belangrijk of nuttig is geschiedenis voor ons leven en wat is de daarbij de rol van religie? Over dit onderwerp gaat de lezing waarvoor de Zonnebeekse Heemvrienden twee sprekers uitgenodigd heeft, die het onderwerp elk vanuit een verschillende invalshoek zullen aansnijden.

De eerste spreker is P. Nikolaas-Willy Devynck o.s.b., monnik (Benedictijn) van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken, waar hij verantwoordelijk is voor het onthaal en de spirituele kring van oblaten (lekenwerking). Hij heeft al 36 werken op zijn palmares staat, o.m. een Bijbellexicon, heemkundige werken over zijn geliefde Zandvoorde (Oostende) en spirituele werken. Hij is vast medewerker bij de redactie van De Druivelaar-dagkalender en Ridder in de Orde van 't Manneke uit de Mane.

Philippe Lepers zal het daarnaast hebben over het nut en nadeel van geschiedenis voor het leven, met bijzondere aandacht voor religie. Lepers is godsdienstwetenschapper en filosoof en woont in Groot Zonnebeke. Momenteel is hij lector aan de hogeschool Vives. Na zijn studies in Leuven,  promoveerde hij in 2005 aan de universiteit van Nijmegen met een proefschrift over religie in het vroegere werk van Nietzsche. Hij gebruikt dan ook diens boekje 'Over het nut en nadeel van geschiedenis voor het leven' als leidraad voor deze lezing. 

De lezing vindt plaats in bibliotheek De Letterschuur op donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 6 voor leden van de Heemvrienden, € 8 voor niet-leden. In de prijs is een drankje begrepen. Inschrijven vooraf is noodzakelijk via het online inschrijvingsformulier, aan de balie van de bibliotheek of telefonisch (bib 051 77 01 58).